Behoudt de controle!

PERSOONGEBONDEN TOEGANG

Met een toegangscontrolesysteem reguleert u heel gericht de toegang tot een (deel van een) bedrijfspand of terrein. Met behulp van een persoonsgebonden pas, beveiligingscode en een eventuele biometrielezer kunnen er geen onduidelijkheden bestaan over wie waar toegang heeft. U kunt deze systemen niet alleen gebruiken voor bezoekers maar ook voor eigen personeel.

BIOMETRIE DE TECHNIEK VAN DE TOEKOMST

Biometrie betekent letterlijk het vaststellen van unieke lichaamskenmerken. De vingerafdruk is de bekendste hier in maar ondertussen zijn we ook steeds meer gewend aan irisscannen. Met geavanceerde computers kan tegenwoordig ook stemherkenning plaatsvinden. Wat we vroeger alleen nog maar in science fiction films zagen wordt steeds meer de realiteit. De kans op fraude neemt hierdoor steeds verder af.